تنبیه عجیب مرد برای فرزند دار شدن زن
فارس - زنی در دادگاه خانواده با بیان اینکه من نفقه‌‌ام را می‌خواهم، گفت: نمی‌خواهم فرزندی داشته باشم و به همین دلیل شوهرم نفقه‌ام را نمی‌دهد چرا که قصد تنبیه مرا دارد.

زنی ۲۷ ساله با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست نفقه خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد.

این زن جوان در برابر قاضی شعبه ۲۳۵ این مجتمع قضایی خانواده با بیان اینکه شوهرم اصلاً به من خرجی نمی‌دهد و مواد غذایی که برای خانه می‌خرد را خرجی من می‌داند، گفت: من نفقه می‌خواهم چرا که طی این ۴ سال و نیم زندگی مشترک در این خصوص کوتاه آمدم ولی دیگر تحملم تمام شده و حقم را می‌خواهم.

وی با اشاره به اینکه فرزندی نداریم و مستأجر نیز هستیم، ادامه داد: شوهرم اصلاً خسیس نیست ولی مفهوم خرجی را نمی‌داند و می‌گوید زیر بار زور نمی‌رود ولی در واقع نفقه حق من است.

زن در حضور قاضی این پرونده بیان کرد: حاضر نیستم تحت هیچ شرایطی از درخواستم منصرف شوم چرا که هنوز شوهرم مفهوم نفقه را نمی‌داند و فقط تهیه مواد غذایی برای منزل را نفقه من می‌داند؛ او حتی حاضر نیست پوشاک و پول توجیبی به من بدهد و فقط مواد غذایی منزل را مهیا می‌کند.

مرد ۳۴ ساله در دادگاه خانواده حاضر شد و با بیان اینکه نفقه‌ای که همسرم می‌خواهد، نمی‌پذیرم چرا که من برای او هیچ چیزی کم نگذاشته‌ام، افزود: در حقیقت هیچ‌گاه، همسرم کمبودی حس نکرده است و من هیچ گاه نمی‌گذارم یخچالمان خالی از مواد غذایی باشد؛ قصد ندارم زیر بار حرف زور بروم و نفقه‌ای به صورت مشخص به همسرم نمی‌دهم.

وی با اشاره به اینکه همسرم برای اینکه به تفریح خودش برسد، حاضر نیست فرزندی داشته باشیم، ادامه داد: در صورت بچه‌دار شدن نفقه مشخصی به همسرم می‌پردازم وگرنه مانند قبل خواهم بود.

زن در برابر قاضی گفت: نفقه‌ام را می‌خواهم و از این که پول توجیبی ندارم، خسته شده‌ام؛ فرزنددار شدن من هیچ ربطی به پرداخت نفقه ندارد؛ فرزندی ندارم چرا که دست و پاگیرم شده و نمی‌گذارد پیشرفت کنم.

بعد از چند دقیقه سکوت، قاضی زن و مرد را به مصالحه دعوت کرد و مرد را با توجه به مدارک موجود محکوم به پرداخت نفقه به زن کرد.