تعیین زمان دادگاه تجدید نظر متهمان به جاسوسی در کویت
دادگاه تجدید نظر اعضای شبکه متهم به جاسوسی برای ایران در روز 15 ماه می آینده برگزار می شود.

به گزارش عصر ایران به نقل از روزنامه الوطن چاپ کویت، اعضای این شبکه هفت نفره که سه نفر از آنها محکوم به اعدام شده اند درخواست تجدید نظر در حکم خود را کرده اند.

دو نفر از محکومان به اعدام تبعه ایران هستند.
متهمان ردیف اول، دوم و سوم این شبکه به اعدام، متهمان ردیف چهارم و پنجم به حبس ابد و اخراج از کویت پس از پایان دوره محکومیت و متهمان ششم و هفتم نیز تبرئه شده بودند.

این موضوع تاکنون باعث فراخواندن سفیر کویت از تهران، تعویق در معرفی رسمی سفیر ایران در کویت و اخراج متقابل سه دیپلمات کویتی و سه دیپلمات ایرانی از تهران و کویت شد.

ایران بارها ضمن تکذیب ارتباط با این مجموعه، بر برقراری رابطه با کویت براساس احترام متقابل و در راستای منافع مشترک تاکید کرده است.