طلا ايران‌كد مي‌گيرد

براساس برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده ‌در سال 90 طلاجات موجود در كشور داراي شناسه ملي كالا ايران كد مي‌شود.

به گزارش ايسنا محمد كشتي‌آراي ـ رييس اتحاديه كشوري طلا و جواهر ـ گفت: مطابق بررسي‌هاي انجام شده،‌طرح شناسنامه ملي كالا و خدمات با ايران كد در صنف طلا و جواهر قابليت اجرا و پياده‌سازي دارد و مي‌تواند از ورود كالاهاي قاچاق به كشور جلوگيري كرده و اطمينان مصرف‌كنندگان را به دنبال داشته باشد.

وي افزود: هم اكنون پيوستن طلا و جواهر به دارندگان ايران كد در حال بررسي و انجام كار كارشناسي با كمك خبرگان صنف طلا و جواهر است كه اميدواريم بعد از جمع‌بندي بتوانيم درسال 90 ايران كد را در صنف طلا و جواهر عملياتي كنيم.

وي تصريح كرد: ايران كد يك شناسه ملي است كه مي‌تواند مشخصات كالا را از بدو ورود به بازار تا نقطه پايان آن كه رسيدن به دست مصرف‌كننده است، حفظ كند و اين امر براي صنف طلا و جواهر بسيار حياتي است.

به اعتقاد كشتي‌آراي فعال شدن ايران كد در مورد طلا يك نياز است و مي‌تواند براي جلوگيري از ورود غير مجاز آن كارساز باشد و به نوعي ساماندهي بازار را انجام دهد همچنين در حمايت از حقوق مصرف‌كنندگان نيز موثر باشد.

بر اساس اعلام روابط عمومي ايران كد وي افزود: ايران كد مي‌تواند بسياري از مسائلي كه طلافروشان با آن مواجه هستند را حل كند.