آلودگي هوا مدارس آذربايجان شرقي را به تعطيلي كشاند

مديركل مديريت بحران آذربايجان شرقي از تعطيلي مدارس در كليه مقاطع تحصيلي آذربايجان شرقي به دليل آلودگي هوا خبر داد.

به گزارش ايسنا، خليل ساعي گفت: بنا بر تصميم كميته اضطرار رسيدگي بر آلودگي هوا، كليه مقاطع تحصيلي استان اعم از ابتدايي، راهنمايي، دبيرستان و پيش دانشگاهي به دليل وضعيت بحراني هوا تعطيل است.

وي افزود: بنا بر گزارش هواشناسي آذربايجان شرقي احتمال بارندگي در استان در ساعات آينده پيش بيني مي‌شود كه اگر اين اتفاق روي دهد نقش مهمي در كاهش آلودگي خواهد داشت.

ساعي درخصوص احتمال تعطيلي مدارس در روز پنجشنبه گفت: كميته اضطرار در ساعات آينده نسبت وضعيت موجود هوا درخصوص تعطيلي مدارس تصميم مي‌گيرد.

صبح امروز ميانگين ريزگردهاي موجود در هواي تبريز 185 ميكروگرم در مترمكعب بوده كه اين ميزان در بيشترين حد خود به 650 ميكروگرم در مترمكعب افزايش يافته است.

هواي تبريز در يك ماه گذشته سه روز «بحراني»، چهار روز «اضطراري» و ده روز در وضعيت «هشدار» را گذرانده است.

طبق اين گزارش، افق ديد در تبريز حدود هزار متر است. تردد مردم در خيابانهاي تبريز نيز كاهش چشمگيري دارد و بسياري از مردم با ماسك در شهر رفت و آمد مي كنند. مدارس تبريز و برخي شهرهاي استان يكشنبه هفته جاري نيز به دليل آلودگي هوا تعطيل شده بود.