تخلیه 4 دانشگاه غیرانتفاعی از دانشجو

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم از خالی شدن 4موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی از دانشجو خبر داد و گفت: دانشجویان این 4موسسه به دلیل عدم رعایت استانداردها در این موسسات به موسسات دیگر مهمان شدند.

غلامعلی نادری در گفتگو با مهر، افزود: دانشجویان این 4 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی را به موسسات دیگر مهمان کردیم تا این 4 موسسه خود را به مرحله استاندارد برسانند. موضوع 14 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی دیگر نیز به دلیل اینکه استانداردها را رعایت نکرده اند در کمیسیون ماده 9 مطرح است.

مدیرکل دفتر آموزش‌های آزاد وزارت علوم اضافه کرد: به این 14 موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی اخطار داده شده که اگر به این اخطارها گوش ندهند و خود را به استانداردهای لازم نرسانند ظرفیت پذیرششان را برای مهرماه 90 صفر می کنیم.

وی از اعلام اسامی 4 موسسه ای که دانشجویان آنها در موسسات دیگر مهمان شده اند صرف نظر کرد و گفت: این 4 موسسه در استانهای اصفهان، قم، قزوین و سمنان قرار دارند.

نادری در بخش دیگری از این گفتگو از عدم دستیابی موسسات آموزش عالی غیردولتی و غیرانتفاعی به اهداف کمی برنامه چهارم توسعه خبر داد و به مهر گفت: طبق برنامه چهارم باید هر موسسه آموزش عالی غیردولتی غیرانتفاعی در پایان برنامه چهارم 2 هزار دانشجو داشته باشند اما با 291 موسسه ای که داریم به هر موسسه 700 دانشجو می رسد که این مخالف برنامه چهارم توسعه است.