جنگ بطری های آب در پارلمان کردستان عراق
پارلمان کردستان عراق در پایان نشست استیضاح وزیر کشور کردستان عراق به صحنه نزاع نمایندگان با استفاده از بطری های آب معدنی تبدیل شد.

به گزارش خانه ملت به نقل از سایت خبری "روداو" عراق، نشست پارلمان کردستان عراق برای استیضاح "کریم سینجاری" وزیر کشور این منطقه در مورد سرکوب اعتراضات اخیر سلیمانیه با درگیری میان نمایندگان به پایان رسید.

در انتهای نشست پارلمان اکثریت نمایندگان رای اعتماد خود را به سینجاری اعلام کردند که در همین لحظه پشرو توفیق، نماینده جنبش گوران، بطری آب  را به سمت رئیس پارلمان پرتاب کرد.
در پاسخ به این واکنش، تعدادی از نمایندگان فهرست اکثریت کردستان نیز بطری های آب  را به سمت توفیق پرتاب کردند.

کاردو محمد، رهبر فراکسیون پارلمانی گوران وقوع این حادثه در پارلمان را غیرعادی خواند  و آن را محکوم کرد.

بعد از این که اکثریت نمایندگان به ادامه فعالیت سینجاری رای دادند،  نمایندگان مخالف به نشانه اعتراض شروع به ضربه زدن به میزهای خود کردند که این موضوع نیز باعث مشاجره لفظی بین مخالفان و موافقان شد.

در میان این اعتراضات بود که پشاوا توفیق بطری آب را به سوی رئیس پارلمان پرتاب کرد و این کار وی عکس العمل دیگر نمایندگان را برانگیخت.
قابل  ذکر است در این لحظات دوربین مجلس خاموش  بود و خبرنگاران در پشت درهای بسته ایستاده بودند.