متكديان به شدت جریمه می شوند

فارس: معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت اجتماعي در خصوص جريمه متكديان، گفت: 90 درصد پولي كه به همراه دارند را از آنها اخذ مي‌شود.

رضا جاگيري با بيان اينكه در حوزه متكديان دو برنامه داشته‌ايم گفت: مناطق پر آسيب را شناسايي كرده‌ايم.

معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت اجتماعي با بيان اينكه مناطق يك، دو، سه، پنج و شش بيشترين متكدي را دارند گفت: واحدهاي گشتي را اضافه كرده و از مناطق خواسته‌ايم اقداماتي در اين زمينه انجام دهند.

*اجراي طرح ضربتي در تهران

وي با بيان اينكه طرح ضربتي نيز براي جمع‌آوري متكديان داشته‌ايم، گفت: 900 متكدي را جمع‌آوري و به مراكز منتقل كرده‌ايم احكام قضايي آنها صادر و پيگيري‌هاي لازم براي اجراي حكم انجام مي‌شود.

معاون خدمات اجتماعي سازمان رفاه و مشاركت اجتماعي اضافه كرد: در برخي از حكم ها فرد تبرئه شده و در برخي نيز جريمه در نظر گرفته مي‌شود.

وي در خصوص جريمه متكديان گفت: 90 درصد پولي كه به همراه دارند را از آنها دريافت مي‌كنند.

جاگيري ادامه داد: در بيشتر موارد متكديان دوباره به سطح شهر برمي‌گردند اما به گونه‌اي عمل مي‌كنيم كه شرايط براي آنها ناامن باشد و كمتر اقدام به تكدي گري كنند.