32 هزار کودک بی هویت و بدون شناسنامه حاصل ازدواج کورکورانه با اتباع افغانی

خبرآنلاین: «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه» خبری بود که اداره کل اتباع خارجی استانداری تهران منتشر و وضعیت این کودکان را نامعلوم اعلام کرد.

این کودکان که اغلب از پدران افغانی هستند نه شناسنامه دارند و نه می توانند تابعیت ایرانی داشته باشند و از هیچ حقوق قانونی برخوردار نیستند. بسیاری از این کودکان پدرانشان در افغانستان به سر می برند و هیچ تعهدی نسبت به آن ها ندارند.

طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغانی ازدواج کرده اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این تعداد ازدواج ها بیشتر است. از سال ۸۵ ازدواج اتباع خارجی با دختران و زنان ایرانی می باید با اجازه وزارت امور خارجه ایران انجام شود.

از این رو در سال ۸۵ مجلس شورای اسلامی طرحی را تحت عنوان «تابعیت ایرانی فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر خارجی» در دستور کار خود قرار داد اما این طرح تاکنون مسکوت مانده است.

وضعیت این کودکان بی هویت و بدون شناسنامه کی معلوم خواهد شد سرانجام طرح مذکور چه خواهد شد و از طرفی تبعات و آثار اجتماعی این چنین ازدواج ها چیست؟