آیت الله شاهرودی دانشگاه تاسیس می کند

مدیرکل دفتر شورای گسترش وزارت علوم از صدور موافقت اصولی با تاسیس دانشگاه "عدالت" آیت الله هاشمی شاهرودی خبر داد.

ابوالفضل حسنی در گفتگو با مهر از صدور موافقت اصولی برای دانشگاه "عدالت" متعلق به آیت الله هاشمی شاهرودی خبر داد و گفت: فعلاً موافقت اصولی تاسیس این دانشگاه از سوی شورای گسترش وزارت علوم صادر شده است. مسئولان دانشگاه موظفند پس از دریافت موافقت اصولی به دنبال فراهم کردن تجهیزات و امکانات این دانشگاه باشند.

وی ادامه داد: پس از آن، تیم ارزیابی شورای گسترش وزارت علوم برای بازدید اعزام می شود و اگر شرایط آن دانشگاه دارای استانداردهای شورای گسترش بود موافقت قطعی راه اندازی دانشگاه "عدالت" صادر و پذیرش دانشجو آغاز می شود.

مدیرکل دفتر گسترش وزارت علوم درباره مکان راه اندازی این دانشگاه تاکید کرد: هنوز مکان اصلی تاسیس دانشگاه "عدالت" و اینکه در استان تهران یا شهرستان دیگری باشد، مشخص نیست.