محكومیت 3 دانشجو به اتهام تخریب احمدی‌نژاد
روزنامه دولتی ایران نوشت: سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی به اتهام تهیه و توزیع سی‌دی موسوم به «90 سیاسی» و توهین و تخریب رئیس‌جمهور با حكم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به حبس قطعی محكوم شدند.

براساس پرونده‌ای كه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی پیرعباسی تحت رسیدگی قرار گرفت، روز 25 مرداد سال 88 سه تن از اعضای ستاد انتخاباتی «نسیم» میرحسین موسوی با دستور قضایی دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت شدند. بازپرس دادسرا در پی تحقیق از متهمان، پرونده را با صدور قرار مجرمیت و كیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه انقلاب تهران ارجاع داد.

متهمان در زمان انتخابات برای تخدیش و تخریب عملكرد چهارساله دولت نهم با جمع‌آوری اخبار كذب و آمارهای دروغ و خلاف واقع و با تدوین فایل تصویری دو یا سه دقیقه‌ای دیدار رئیس‌جمهور با یكی از شخصیت‌ها اقدام به تهیه سی‌دی موسوم به «90 سیاسی» كرده و آن را در سطح كشور توزیع نمودند.

محاكمه متهمان با حضور نماینده دادستان تهران و وكیل مدافع آنان در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد و نماینده دادستان پس از قرائت كیفرخواست مجازات قانونی را خواستار شد. سپس متهمان و وكیل مدافع آنها از اتهام‌های وارده دفاع كردند.

پیرعباسی – قاضی دادگاه – پس از محاكمه متهمان به استناد دلایل و مستندات پرونده آنان را به اتهام توهین و تخریب و تخدیش رئیس‌جمهور مجرم شناخت و هر كدام از متهمان را به استناد ماده 609 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه حبس محكوم كرد.

پرونده متهمان با اعتراض آنان برای رسیدگی به شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر استان تهران فرستاده شد. هیئت قضایی نیز به استناد دلایل و مستندات پرونده با رد تجدید نظرخواهی و براساس بند الف ماده 257 قانون مجازات اسلامی حبس هركدام از متهمان را از 6 ماه به 4 ماه كاهش داد، حكم متهمان هم قطعی و قابل اجراست.

گفتنی است، رئیس‌جمهور از محكومان موردنظر شكایت نكرده و این پرونده براساس اعلام و گزارش ضابطین قضایی تحت رسیدگی قرار گرفت. در حال حاضر متهمان با سپردن تأمین قرار مناسب آزاد هستند.