حمایت از سپاه در برابر هجمه های خارجی
عصرایران - این روزها حجم انبوهی از تبلیغات ضد ایرانی با محوریت تضعیف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی آمریکا شکل گرفته است به گونه ای که چند روز پیش نیز برخی مسوولان آمریکایی به طور آشکار از ترور فرماندهان سپاه به عنوان راهکاری جهت مهار قدرت این نیروی نظامی سخن گفتند.

هر چند در  مسائل داخلی ،‌ دیدگاه های مختلفی نسبت به سپاه وجود دارد و حتی برخی نقدهای جدی - فارغ از وارد یا ناوارد بودنشان - بر عملکرد این مجموعه در خصوص مسائل سیاسی و اقتصادی اش مطرح است اما ورای همه این ها ، وقتی سخن از دشمن بیرونی است ،‌ حمایت همه جانبه از همه "داشته های ملی" از جمله سپاه یک رویکرد عمومی است.

سپاه نیرویی است که در کوران دفاع مقدس تمامیت ارضی کشور را به معنای کامل کلمه حفظ کرد. هر چند در آن 8 سال پرحماسه ، ارتش و سایرین نیز مردانه با دشمن جنگیدند ولی تاریخ گواهی می دهد که بار عمده جنگ بر دوش سپاه و نیروهای مردمی بود که در قالب بسیج،‌ توسط سپاه سازماندهی شده بودند.

در حفظ امنیت داخلی هم در مناطقی که تروریست ها فعال بوده اند سپاه همواره حضوری ثمربخش داشته است که از آن جمله می توان به عملیات اخیر آن در قلع و قمع تروریست های پژاک اشاره کرد که در عمق خاک عراق صورت گرفت و اجازه ندادند که آتش بازی تروریست ها در زمین خودی باشد. البته همه این دستاوردها جز با ایثار و شهادت بسیاری از سپاهیان میسر نبوده است.

همچنین در شرایطی که آمریکا در عراق حضور نظامی فعال دارد ، این سپاه قدس بود که به کمک منافع ملی مان در عراق آمد و موقعیت ایران در این کشور  را از کشورهایی مانند عربستان سعودی برتر کرده است.

البته همه این ها نافی نپرداختن به نقدهای وارده بر سپاه نیست اما این هم انصاف نیست که اگر بر فلان رویکرد سیاسی سپاه یا مثلاً اقدامات اقتصادی آن انتقادی داریم وجوه مثبت آن و نیز نقش تاریخی اش در حفظ و حراست از کشور را نادیده بگیریم و در مقابل هجمه های خارجی تنهایش بگذاریم.

ایرانیان بسان خانواده ای که ممکن است در میان خود اختلاف نظرهایی داشته باشند اما در برابر دشمن خارجی در همیشته تاریخ یکدل و متحد بوده اند.