وزير دفاع صدام به اعدام محكوم شد

 "سلطان هاشم احمد" وزير اسبق دفاع عراق روز يكشنبه در دادگاه پرونده انفال به اعدام محكوم شد.

به گزارش ايرنا به نقل از شبكه تلويزيوني "الجزيره" قطر، دادگاه عالي جنايي عراق كه مسوول رسيدگي به پرونده انفال است، سلطان هاشم را به اعدام و دو تن ديگر از متهمان پرونده را نيز به حبس ابد محكوم كرد.

"علي حسن المجيد" معروف به "علي شيميايي" يكي از اصلي‌ترين متهمان اين پرونده است كه حكم وي نيز دقايقي ديگر صادر مي‌شود.