تصويب پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه
ایسنا: پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه كه به همه‌پرسي گذاشته شده بود مورد حمايت ‌89.4 درصد از شركت‌كنندگان در اين همه‌پرسي قرار گرفت.

محمد الشعار، وزير كشور سوريه امروز(دوشنبه) اعلام كرد: بر اساس نتايج اين همه‌پرسي، ‌89.4 درصد از شركت‌كنندگان در آن با پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه موافق هستند و اين در حالي است كه ‌٩ درصد ديگر با آن مخالفت كرده‌اند.

وزير كشور سوريه افزود: در مجموع ‌٧ ميليون و ‌٤٩٠ هزار و ‌٣١٩ راي‌دهنده به پيش‌نويس اصلاح‌شده قانون اساسي جديد سوريه راي موافق داده‌اند.

بشار اسد، رييس‌جمهوري سوريه برگزاري اين همه‌پرسي را حركتي به سوي اصلاحات قلمداد كرده است.

به گزارش پايگاه خبري شبكه سي.ان.ان. اين همه‌پرسي در ‌١٣ هزار و ‌٨٣٥ مركز اخذ راي برگزار شد و بيش از ‌١٤ ميليون سوري براي شركت در آن واجد شرايط راي دادن بودند.

شركت‌كنندگان در اين همه‌پرسي بايد برگه‌اي سبز را به نشانه «آري» و يا برگه‌اي بنفش را به نشانه «نه» به پيش‌نويس قانون اساسي جديد سوريه به صندوق مي‌انداختند.

اين نظرسنجي براي انجام اصلاحات به منظور بازگرداندن ثبات به سوريه و محدود كردن دوره‌هاي رياست‌جمهوري به دو دوره هفت‌ساله صورت گرفت.

بشار اسد، رييس‌جمهوري سوريه بر اساس پيش‌نويس قانون اساسي جديد در سال ‌٢٠١٤ پس از سپري كردن دو دوره هفت ساله به حضور خود در راس قدرت در اين كشور پايان خواهد داد.

انتظار مي‌رود با اعمال قوانين جديد، شهروندان سوري از آزادي‌هاي بيشتري برخوردار باشند و نظام چندحزبي در اين كشور حكمفرما شود.

در همين حال وليد المعلم، وزير امور خارجه سوريه، تاكيد كرد: امروز روزي تاريخي در زندگي مردم سوريه به شمار مي‌آيد.