رودبار لرزید
فارس: زلزله‌ای خفیف به قدرت 3 ریشتر در ساعت 12:27:52 رودبار را لرزاند.
 
زلزله‌ای خفیف به قدرت 3 ریشتر رودبار و شهرهای توتکابن و رستم‌آباد را لرزاند.

در حاضر حاضر باد شدیدی در رودبار در حال وزیدن است.