به دلیل ازدحام جمعیت، اتوبوس صندوق سیار در مسجدامیر(ع) حاضر شد
  خبرگزاری فارس: به دلیل حضور گسترده مردم در شعبه مسجد حضرت امیر(ع)، اتوبوس صندوق سیار این شعبه اخذ رای حاضر شد تا پاسخگوی سیل جمعیت حاضر باشد.

 بر اثر ازدحام و حضور بسیار گسترده مردم در شعبه مسجد حضرت امیر(ع) تهران و پاسخگو نبودن صندوق‌های ثابت مستقر این شعبه برای دریافت آراء مردم،‌ دقایقی قبل اتوبوس صندوق سیار در این شعبه حاضر شد تا پاسخگوی حضور گسترده مردم در این ساعت از اخذ آرا باشد.

خبرهای واصله از اقصی نقاط شعب رای در استان تهران و استان‌های سراسر کشور حاکی از آن است که در اکثر صندوق های اخذ رای ازدحام جمعیت وجود دارد.

وزارت کشور به دلیل همین ازدحام دو ساعت به زمان رای گیری اضافه کرده است.