سارقان زنداني به مرخصي نوروز نمي روند
روزنامه خراسان نوشت:

آيت ا... لاريجاني رييس قوه قضائيه با ارسال بخشنامه اي به دادگستري هاي سراسر کشور شرايط اعطاي مرخصي به زندانيان در ايام نوروز را اعلام کرده است که بر اساس آن، زندانيان محکوم به حبس حتي تا حبس ابد، محکومان به جزاي نقدي و زندانيان ناتوان از پرداخت ديه با شرايطي شامل اين دستور مي شوند.

لاريجاني در عين حال در اين بخشنامه تصريح کرده که سارقان عادي بدون سابقه که حداکثر محکوميت آنها يک سال حبس باشد، پس از تعطيلات نوروزي به مرخصي مي روند.