بانک روسی توقف همکاری خود با سفارت ایران را تایید کرد

فارس: بانک وت ب 24 خبر مربوط به مسدود کردن حساب های سفارت ایران را تکذیب کرد اما تایید کرد که تصمیم گرفته شد در چهارچوب افزایش کارایی اقتصادی از پروژه پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان سفارت ایران صرفنظر شود.

به گزارش ریانوستی، سخنگوی بانک وت ب 24 روسیه تاکید کرد بانک ما دارای پروژه ای برای پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان سفارت ایران بود که از نقطه نظر اقتصادی برای بانک با صرفه نبود چون در چارچوب آن 35 کارت اعتباری صادر شده بود که نیمی از آنها در واقع کار نمی کرد و شمار مشتریان واقعی ده نفر بود .

بر اساس این گزارش وی افزود: به این دلیل تصمیم گرفته شد در چهارچوب افزایش کارایی اقتصادی از پروژه پرداخت حقوق ماهیانه کارکنان سفارت ایران صرفنظر شود . از مدتها قبل با سفارت ایران مذاکراتی جریان داشته و این سفارتخانه بیش از یک هفته قبل در جریان امر قرار داده شده بود . این حساب ها حتما به بانک دیگری منتقل خواهد شد .

وی در پایان گفت هیچ تصمیمی برای مسدود کردن حساب ها و مصادره موجودی آنها گرفته نشده است.

محمودرضا سجادی سفیر ایران در روسیه روز جمعه در وبلاگ خود اعلام کرده بود  بانک وت ب 24 قصد دارد حساب های سفارت ایران در این بانک را مسدود و حتی مصادره کند .