700 ناظر بين‌المللي بر انتخابات رياست‌جمهوري روسيه نظارت مي‌كنند

رئيس كميسيون مركزي انتخابات روسيه اعلام كرد: حدود 700 ناظر بين‌المللي قرار است براي حضور و نظارت بر انتخابات رياست‌جمهوري چهارم مارس در روسيه وارد اين كشور شوند.

به گزارش ايسنا، "ولاديمير چوروف"، رئيس كميسيون مركزي انتخابات روسيه گفت: هم‌اكنون 667 تن از اين ناظران بين‌المللي تائيد شده‌اند. از جمله اين ناظران مي توان به 219 ناظر از دفتر سازمان همكاري و امنيت اروپا براي موسسات دموكراتيك و حقوق بشر، 37 ناظر از مجمع شوراي پارلماني اتحاديه اروپا و هشت ناظر از مجمع پارلماني سازمان همكاري و امنيت اروپا اشاره كرد.

به گزارش خبرگزاري نووستي، انتظار مي‌رود كه اعضاي هيات مجمع پارلماني شوراي اروپايي به رياست "تيني كالكس"، سياستمدار چپ‌گراي هلندي، با نامزدهاي رياست‌جمهوري روسيه و مقام‌هاي برگزاري اين انتخابات در مسكو، سن پترزبورگ و چند شهر ديگر ديدار كنند.