ديابت سالانه 9/2 ميليون نفر را مي‌کشد
رئيس پژوهشكده غدد از افزايش ديابت در كشور خبر داد.

به گزارش ايلنا، رييس دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: «بيش از 200 ميليون نفر در دنيا دچار ديابت هستند و ساليانه 9/2 ميليون نفر در دنيا جان خود بر اثر اين بيماري از دست مي‌دهند.»

باقر لاريجاني با تاكيد بر ضرورت توانمند‌سازي نظام سلامت براي خدمت‌رساني به ديابتي‌ها گفت: «اين بيماري بار زيادي به طور مستقيم و غير مستقيم بر كشورها تحميل مي‌كند و در بسياري از كشورها از جمله هند، چين و ايران اين بيماري رو به افزايش است.»

وي ادامه داد: «عوامل موثر در پيشگيري ديابت شامل رژيم غذايي، ورزش، پرهيز از عوامل خطر هستند كه وزارت بهداشت توجه جدي در سند چشم انداز، نقشه علمي و نظام سلامت خود براي رسيدن به جامعه و زندگي سالم با توجه به اين عوامل مد نظر قرار داده است.»

لاريجاني افزود: «ديابت سالانه موجب مرگ بيش از 9/2 ميليون نفر در جهان مي‌شود و اين آمار، لزوم مداخله جدي براي كنترل اين بيماري را مي‌طلبد.»

رييس شوراي سياستگذاري وزارت بهداشت در ادامه سخنان خود گفت: «توانمند شدن سيستم سلامت براي خدمت رساني به بيماران ديابت مي تواند در كنترل اين بيماري موثر باشد.»

وي در پايان انتشار بسته هاي آموزشي، طراحي سايت مجازي بيماران ديابت و ساماندهي نرم افزار ثبت بيماري ديابت را از جمله اقدام هاي وزارت بهداشت براي كنترل بيماري ديابت ذكر كرد.