امسال هم بودجه بیمارستان های هیئت امنایی تأمین نشد

فارس: معاون درمان وزارت بهداشت گفت: امسال هم بودجه هیئت امنایی شدن ۶۰ بیمارستان منتخب وزارت بهداشت تأمین نشد و از مجموع ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار مورد نیاز فقط ۴۵ میلیارد تومان پرداخت شد.

حسن امامی رضوی افزود: برنامه وزارت بهداشت این بود که امسال ۶۰ بیمارستان منتخب کشور هیئت امنایی شوند با واقعی شدن تعرفه خدمات آنها (به ۳.۶ برابر تعرفه دولتی) بتوانند خدمات مناسب و رضایب بخشی را به مردم ارائه کنند.

وی ادامه داد: برای این کار تعداد بیمارستانهای منتخب وزارت بهداشت برای هیئت امنایی شدن امسال از ۵۰ بیمارستان به ۶۰ بیمارستان افزایش پیدا کرد و حدود ۴۰۰ میلیارد تومان را برای هیئت امنایی شدن آ‌نها از دولت درخواست کرده بودیم که در عمل فقط ۴۵ میلیارد تومان آن تأمین شد که حدود ۱۰ درصد اعتبار مورد نیاز است.

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: قطعاً با این اعتبار نمی‌توانیم تعرفه خدمات این مراکز را واقعی کنیم و به ۳.۶k یا ۳.۶ برابر تعرفه بیمارستانهای دولتی برسانیم اما بخشی از هزینه‌های آنها با این اعتبار جبران می‌شود.

تعرفه‌های پزشکی سال آینده هنوز جمع‌بندی نشده است

امامی رضوی درباره تعرفه‌های پزشکی امسال و سال آینده نیز توضیح داد:‌ هنوز در مورد تعرفه‌های پزشکی سال آینده به جمع بندی نرسیده‌ایم زیرا بودجه سال آینده هنوز در مجلس تصویب نشده است و میزان رشد تعرفه‌های پزشکی نیز به بودجه کشور وابسته است.

وی اضافه کرد: کارشناسی ها درباره تعرفه خدمات پزشکی و تشخیصی سال آینده با همکاری وزارت رفاه ادامه  دارد و این وزارتخانه نیز هنوز در این مورد به جمع بندی نرسیده است.

معاون وزیر بهداشت درباره میزان کسری مراکز درمانی به علت افزایش حدود ۹ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال جاری گفت: پیشنهاد وزارت بهداشت درباره رشد تعرفه‌های پزشکی  در سال جاری حدود ۲۳ درصد بود اما دولت افزایش ۹ درصدی را تصویب کرد و قرار شد مابه التفاوت آن را که ۳۵۰ میلیارد تومان بود به بیمارستانهای دولتی پرداخت کند.

وی گفت: با توجه به اینکه آخر سال تخصیص‌های بودجه‌ای به وزارت بهداشت انجام می‌شود می‌توانیم بخشی از این کسری را جبران کنیم.

امامی رضوی افزود: از اعتبار ۳ هزار میلیارد تومانی درآمد مازاد نفت که طبق قانون بودجه امسال قرار بود به وزارت بهداشت برای امور مختلفی اختصاص یابد تاکنون حدود ۳۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است و قول داده‌اند که حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر هم به وزارت بهداشت از این محل پرداخت کنند.

وی ادامه داد: اگر فرض کنیم که ۴۰۰ میلیارد تومان از این محل به وزارت بهداشت پرداخت شود، باز هم همه این اعتبار به بخش درمان اختصاص نمی‌یابد و باید بخشی از کم و کسری‌های پروژه‌های عمرانی دانشگاههای علوم پزشکی نیز جبران شود اما بخش مهمی از کسری بودجه بیمارستانها را جبران می‌کند.