تیتر روزنامه دولت درباره سرنوشت طراحان سوال از رئیس جمهور (عکس)
تیتر روزنامه ایران ارگان دولت درباره سرنوشت نمایندگان طراح سئوال از رئیس جمهور در انتخابات اخیر.

به نوشته این روزنامه ، 69 نفر از امضاكنندگان سؤال از احمدي‌نژاد در انتخابات 12 اسفند ، پیروز نشدند.