نایب رئیسان فدراسیون فوتبال انتخاب شدند
عصر ایران ورزشی - حمید آیت اللهی و فریده شجاعی به عنوان نایب رئیسان فدراسیون فوتبال مشخص شدند.

به گزارش خبرنگار عصر ایران ورزشی، پس از انتخاب مجدد کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال، انتخابات نواب رئیس فدراسیون فوتبال انجام شد و  هادی آیت اللهی با 60 رای نایب رئیس اول و فریده شجاعی با 65 رای نایب رئیس سوم فدراسیون فوتبال شدند.

بهروز منتقمی با 31 رای نتوانست به عنوان نایب رئیس دوم انتخاب شود.

کفاشیان تا یک ماه آینده باید نایب رئیس دوم خود را تعیین و معرفی کند تا مجمع درباره آن تصمیم بگیرد.


برای خواندن سایر خبرهای ورزشی کلیک کنید