نمایندگان مجلس نهم با چه درصدی وارد خانه ملت شدند(+جدول)
از درصد آرای حاصله نمایندگان مجلس نهم و راه یافتگان به دور دوم خبر دارید؟

نگاهی به درصد آرای ماخوذه نمایندگان مجلس نهم، نتایج اعجاب آوری دارد. از جمله اینکه سید مسعود میرکاظمی نماینده تهران با کسب 25.06 درصد از آرای حوزه انتخابیه​اش با کمترین میزان رای به مجلس نهم راه یافته و روبرت بگلریان با کسب 100 آرای ارامنه جنوب با کسب بیشترین درصد آرا نماینده مجلس نهم شده است. به جز نمایندگان اقلیت مذهبی، ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان با کسب 78.68 درصد آرا در بالاترین رتبه کسب رای از مردم در انتخابات مجلس نهم قرار گرفته است.

به گزارش خبر آنلاین، در مجموع تنها 10 نفر از نمایندگانی که در مرحله نخست انتخابات مجلس نهم به خانه ملت راه یافته​اند، آرایی بیش از 65 درصد داشته​اند. این نمایندگان به ترتیب کسب آرا عبارتند از روبرت بگلریان (100درصد آرا)، کارن خانلری(91.02)، سیامک مره صدق(90.55)، ناصر موسوی لارگانی(78.68)، اسفندیار اختیاری (74.08)، محمد قسیم عثمانی(69.73)، موسی غضنفرآبادی(67.14)، سیدراضی نوری (66.87)، علی لاریجانی (65.17).

پس از آنها هم محمدرضا تابش (65.12)، عیسی دارایی (63.79)، کاظم جلالی (61.88) و... قرار دارند.

شاید بداقبال​ترین کاندیدای این دوره از انتخابات حجت​الله درویش​پور باشدکه با کسر 0.05 درصد آرااز ورود به مجلس نهم در مرحله اول جا ماند. او حائز 24.95 درصد آرای مردم حوزه انتخابیه ایذه و باغ​ملک شده است. از این منظر مسعود پیرامرادیان نامزد سمیرمی که به مرحله دوم راه یافته است، در رتبه بعدی قرار دارد که با کسب 24.56 درصد آرا نتوانست در مرحله اول به مجلس نهم راه یابد.


جدول زیر گویای تعداد نمایندگانی است که درصدهای متفاوتی از آرا را به خود اختصاص داده​اند


درصد میزان کسب آرا
تعداد نمایندگان
زیر 25 درصد
130
25-45
160
45-65
55
65 درصد به بالا
10


130 نماینده​ای که کمتر از 25 درصد آرا را به خود اختصاص داده​اند در دور دوم انتخابات مجلس نهم با یکدیگر رقابت می​کنند.