روبان مشكي بر تنديس جايزه‌ مهرگان ادب
مدير جايزه‌ «مهرگان» در نوشتار كوتاهي به يادكردي از سيمين دانشور پرداخته است.

عليرضا زرگر در اين يادداشت كه در اختيار ايسنا، گذشته، نوشته است: «در مهرماه سال 1382 هيأت داوران مهرگان ادب به اتفاق آرا، جايزه‌ي مهرگان «يك عمر تلاش در عرصه‌ي نوشتن» را به مجموعه‌ي آثار سيمين دانشور، بزرگ بانوي ادبيات داستاني ايران، اهدا كرد و جايزه‌ي مهرگان از اين انتخاب به خود باليد.

سيمين دانشور بي‌ترديد پيش‌رو نسل اول زنان نويسنده در ايران بود، او دست‌كم خاطرات و خطرات نيم قرن از جنبش‌هاي اجتماعي و فراز و فرود‌هاي ادبيات معاصر ايران را تجربه كرده بود، شخصيتي مستقل و پيچيده داشت، گاه صبور و مصمم بود، گاه نرم و پر‌احساس، در زيباشناسي و هنر استادي يگانه بود و به گواه شاگردان پرشمارش، بسيار خوش و متين مي‌آموخت، سوار راهوار سووشون را به مدد تخيل مثال‌زدني‌اش در تاريخ ادبيات ايران جاودانه كرد؛ همچنان كه شهري چون بهشت را، سرانجام اما به بنال وطن رسيد و سرگرداني‌ها.

سال‌ها در كنج خانه‌ يادگار جلال بيمار بود، شايد كم‌تر به سراغش مي‌رفتيم؛ اما هرگاه او را مي‌ديدي، مشتاق و مهربان مي‌گفت: به كي سلام كنم؟»

برگزيدگان جايزه‌ مهرگان ادب «يك عمر تلاش در عرصه‌ نوشتن» از سال 1378 تاكنون به اين شرح‌اند:

- احمد محمود؛ سال 1379 براي مجموعه‌ آثار با تأكيد بر رمان «همسايه‌ها»

- سيمين دانشور؛ سال 1382 براي مجموعه‌ آثار با تأكيد بر رمان «سووشون»

- علي‌اشرف درويشيان؛ سال 1386 براي مجموعه‌ آثار با تأكيد بر رمان «سال‌هاي ابري»