شعار یونسکو به مناسبت روز جهانی زن اعلام شد
رئیس دفتر سازمان یونسکو در ایران شعار سال 2012 را به مناسبت روز جهانی زن توانمندسازی زنان روستایی اعلام کرد.

به گزارش مهر، روز دوشنبه نشست تخصصی زنان و توانمندسازی آنان در روابط اجتماعی با حضور جمعی از فعالان عرصه زنان در دستگاه های مختلف در موزه ظروف سلطنتی کاخ سعدآباد توسط کمیسیون ملی یونسکوی ایران برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمدرضا سعیدآبادی رئیس کمیسیون ملی یونسکوی ایران با بیان اینکه در این جلسه اولویتهای جهانی مطرح در سازمان ملل پرداخته می شود، گفت: بهانه برگزاری این جلسه بزرگداشت مقام زن در سالروز جهانی آن و در 8 مارس است.

به گفته وی، در سال 2012 شعار روز جهانی زن توانمندسازی زنان روستایی و از میان برداشته شدن فقر و گرسنگی است زیرا در بسیاری از نقاط جهان زنان در روستاها برای پیشرفت و دنبال کردن آرزوهای خود با موانع و مشکلات زیادی روبرو هستند زیرا مشکلات این افراد به نسبت مردان روستایی و زنان و مردان شهری بسیار بیشتر است.

در ادامه این جلسه خانم تاریا ویرتانی رییس دفتر یونسکو در ایران با اشاره به اینکه یونسکو در سطح جهانی برای رسیدن به بحث توانمندسازی زنان روستایی فعالیتهای زیادی انجام می دهد، اظهار داشت: یونسکو در سطح جهانی برای رسیدن به این هدف با سازمان های خصوصی همکاری فراوانی می کند و به مراکز چندرسانه ای در روستا خدمات ارایه می دهد.

به گفته وی، در بسیاری از مناطق جهان یونسکو به زنان کمک می کند که بتوانند از دانش ایمنی خود محافظت کرده و به بهبود زندگی فردی و اجتماعی خود بپردازند.

در ادامه این جلسه خانم دکتر بهزادی استاد دانشگاه هنر و چهره ماندگار در خصوص نقش زن در اسطوره و تاریخ گفت: زنان از دوران باستان مبتکر و خلاق طبیعت بوده اند و این موضوع در بسیاری از کتابهای تاریخی و اسطوره ای به وضوح شرح داده شده است.

وی ادامه داد: زنان از ابتدای تاریخ تاکنون علاوه بر بحث کشاورزی در برافراشتن دیواره ها و حتی آثار مهندسی تلاش بسیار کرده و در این زمینه موفق نیز بوده اند.

به گفته این چهره ماندگار، در بسیاری از کتیبه ها نام زنان به عنوان سفالگر، دوزنده، صنعتگر و پزشک آمده است و همین موضوع دلیلی بر حضور زنان در تمام عرصه ها به شمار می رود.

به گفته بهزادی، در ایران به ویژه در تمدن های ساکن در کوه های زاگرس نشانه های بارزی از حضور زنان در مسایل حکومتی و حتی پادشاهی دیده شده است و حتی گاهی راه اندازی سیستم خط و ساخت زیگورات حتی ایجاد سیلو برای غلات نیز از جمله هنرهای زنان برشمرده شده است.

این محقق با اشاره به اینکه حجاب دقیقا یک سنت ایرانی است، گفت: در ایران الهه زنی وجود نداشته است که با سری برهنه در کتبیه ها و دیوار نوشته ها وجود داشته باشد و همین موضوع حاکی و نشانگر آن است که برهنگی در میان زنان ایرانی از ابتدای ایجاد تمدن ایران وجود نداشته است و سند حجاب متعلق به ایران باستان است.

استاد دانشگاه هنر با اشاره به اینکه ریشه تعدد زوجات نیز در ایران باستان یافت می شود، گفت: نه تنها حضور 4 زن برای یک مرد در یک خانه حاصل تفکر اعراب در ایران نبوده است بلکه مستندات تاریخی قوی ای وجود دارد که سنت 4 همسری در ایران عتیق به چشم می خورده و در شاهنامه نیز به این موضوع اشاره شده است.

در ادامه این جلسه دکتر فرهود استاد ژنتیک با اشاره به اینکه ژن از قرار معلوم از کلمه زن آمده است، گفت: زن همیشه سرچشمه باربری و سرزندگی بوده است و در گذشته نسل افراد از مادر به فرزند منتقل می شده و پدر تنها شراکتی در ایجاد فرزند داشته است.

وی ادامه داد: در جامعه جانوران نیز همین موضوع دیده می شود و وراثت و نسل از مادر به فرزندان انتقال داده می شود.

به گفته وی پشت سر همه حکومتهای موفق زنان حضور داشتند و در عصر قاجار و صفویه نیز این موضوع قابل لمس بوده است همچنین پادشاهان وفاداری زیادی به مادران خود تا پدران داشته اند.

دکتر فرهود با اشاره به اینکه واقعیتهای تاریخی نیز بر حضور زن به عنوان یک رکن اساسی در جامعه اشاره می کند، تصریح کرد: پیامبر اکرم تنها یک دختر داشت و سلسله نسل امامان نیز از حضرت فاطمه بوجود آمده اند بنابراین این موضوع واقعیتی است که خداوند یک فرزند و آن هم یک دختر را برای پیامبر برگزیده خود انتخاب کرده است.

در پایان این جلسه جمالی نماینده اداره کل بین الملل وزارت کشور با اشاره به اینکه این وزارتخانه تعاملی خوبی با سازمان یونسکو داشته و در بسیاری از جلسات آن شرکت کرده است، گفت: وزارت کشور برنامه های متعددی در زمینه تحکیم بنیان خانواده دارد و طرح های آموزشی متفاوتی نیز در دست اداره امور بانوان این وزارتخانه است.