وزير خارجه سوئد: خطر ايران نيست، اسرائيل است
وزير امور خارجه سوئد از رژيم صهيونيستي به عنوان خطر اصلي در مذاكرات ديپلماتيك با جمهوري اسلامي در مورد تاسيسات هسته‌يي ايران نام برد و از رژيم صهيونيستي خواست كه در مذاكرات گروه 1+5 با تهران كارشكني نكند.

به گزارش ايسنا خبرگزاري افه اسپانيا، با اشاره به اظهارات وزير خارجه سوئد در نشست خبري پس از جلسه اخير غيررسمي وزراي خارجه اتحاديه در كپنهاگ نوشت: «امروز وزير خارجه سوئد از اسرائيل به عنوان خطر اصلي در مذاكرات ديپلماتيك با ايران در مورد تاسيسات هسته اي اين كشور نام برد واز دولت اسرائيل خواست كه در مذاكرات گروه 1+5 با تهران كار شكني نكند.»

كارل بيلت در پايان جلسه وزراي خارجه در كپنهاگ در مورد تهديدات رژيم صهيونيستي گفت: «اعمال كارشكني در تلاشهاي ديپلماتيك اوج بي مسئوليتي است.»

وي ابراز اميدواري كرد كه تلاش‌هاي ديپلماتيك اتحاديه اروپا، چين، روسيه و آمريكا از سر گرفته شود و خاطر نشان كرد كه گزارشهاي اخير اطلاعات آمريكا حاكي از آن است كه ايران در حال ساخت سلاح اتمي نيست.

بيلت در پايان گفت: «خطر، ايران نيست بلكه خود اسرائيل است.»