تمدید بازداشت موقت یک کویتی که پرچم ایران را آتش زد
یک منبع قضایی کویت اعلام کرد که قرار بازداشت موقت " نهار الهاجری" که در هفته گذشته پرچم ایران را آتش زده، تمدید شده است.

به گزارش بی بی سی، پس از اعلام تمدید قرار بازداشت موقت این فرد دهها نفر  به رهبری برخی نمایندگان سنی مجلس در مقابل دفتر سرویس امنیتی پلیس تجمع کرده و خواستار آزادی وی شدند.

مقامات وزارت امور خارجه کویت آتش زدن پرچم را محکوم کردند.