کارگردان مستند «ظهور نزدیک است» آزاد شد

فارس: علی ‌اصغر سیرجانی سازنده مستند «ظهور بسیار نزدیک است» که در نخستین روزهای سال جدید بازداشت شده بود، ساعتی قبل آزاد شد.

علی اصغر سیرجانی کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است»، صبح روز ششم فروردین‌ماه در ارتباط با مستند جدید خود در قم بازداشت شده بود.

در مستند دوم سیرجانی که «لحظه دیدار» نام دارد، در شش آیتم ۱۵ دقیقه‌ایی به مسائل ظهور پرداخته شده است.

کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است» پیش از این نیز پس از تولید اولین مستند خود که با واکنش‌ها و انتقادات فراوانی مواجه شده بود، به اتهام طرح مسائل غیر واقعی و انحرافی و تطبیق دوره ظهور با شرایط روز و ارتباط با جریان انحرافی و تولید مستند به سفارش سران این جریان بازداشت شده بود اما وی منکر این ارتباط شده است.