روزی روزگاری، کویت (عکس)

روزی، روزگاری، کویت


نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس به معنای تمام کلمه نقش طلای سیاه را بازی کرد. شکوفایی اقتصادی در این کشورها به پیش و پس از اکتشاف چاه های نفت باز می گردد.
تصویر فوق کویت 1950 را نشان می دهد. یک سال پیش از آنکه شرکت های آمریکایی به کویت بار سفر ببندند و طلای سیاه کشف شود
یکی از اصلی ترین دلایل عقب ماندگی کویت نبود آب سالم در این کشور بود. در دهه 50 بود که نخستین دستگاه های تصفیه آب به کویت رسید و چرخ های اقتصاد چرخیدن گرفت. عکس فوق بندری در سال 1950 در کویت را نشان می دهد
پیش از احداث این تصفیه خانه ها بسیاری برای به دست آوردن آب سالم به عراق سفر می کردند
پیش از کشف نفت تنها فرزندان طبقه حکومتی بودند که می توانستند فرزندان خود را به مدارس بفرستند. پس از نفت طبقه ثروتمندی که تعداد اعضایش رو به رشد بود اندک اندک فرزندان خود را برای تحصیل به خارج از کشور فرستادند
زنان کویتی در 1950
دولت کویت برای پخش مساوی درآمد نفت اقدام به خرید زمین های ساکنان در مرکز شهر به قیمت بسیار بالا و انتقال دادن آنها به حومه های شهر شد. با این حرکت امکان شهرسازی سریع برای دولت مهیا شد
بازار کویت در سال 1950. دولت به سرعت ساختمان های قدیمی را تخریب کرده و جای آنها اسمان خراش هایی را ساخت که امروز در سرتاسر کویت نه چندان وسیع دیده می شود
آمریکایی ها با ماشین های خود راهی کویت شدند تا سودسرشار از سرمایه گذاری در این کشور را از آن خود کنند
کارگرهای بحرینی در حال انتقال مصالح


روزی، روزگاری، کویت

پس از کشف نخستین چاه های نفتی در 1938 این انگلیسی ها بودند که کویت را به نام خود سند زدند. سیطره انگلیس بر کویت تا زمان استقلال این کشور در 1961 ادامه داشت. در عکس فوق پلیس های بحرینی به سبک انگلیسی ها کت پوشیده اند.

منبع: خبر آنلاین از فارین پالیسی