جنتی و پرشیا (عکس)

عصر ایران - آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان پس از پایان نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام.عکس از : محمد کاظم پور / مهر