عکس های جوانی آیت الله شاهرودی

شهید حکیم و آیت الله هاشمی شاهرودی / منبع: سایت صادق مدیااین عکس بعد از آزادی آیت الله هاشمی شاهردوی از زندان در سال ۱۳۹۵ هجری قمری گرفته شده است.