حمل بیش از 30 گرم کراک، شیشه و هروئین مشمول حکم اعدام است


معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد گفت: قوه قضايیه با مجرمان مواد مخدر قاطعانه برخورد می‌کند.

به گزارش ایسنا؛ سیدمحمد موسوی - با بیان اینکه رسیدگی به حکم این سه متهم در 2 پرونده رسیدگی شده است، افزود: در پرونده نخست مجرم به اتهام حمل 400 گرم کراک، 22 گرم شیشه و 14 گرم حشیش هجدهم خرداد دستگیر و پس از طی مراحل قانونی و رد تقاضای عفو حکم وی قطعی شد.

وی حمل بیش از 30 گرم کراک، شیشه وهروئین را مشمول حکم اعدام دانست و با اشاره به اینکه این مجرم اقرار به فروش یک کیلوگرم هروئین هم داشته، افزود: با استناد به اعتراف خود وی، این جرم هم به وی منتصب است.

موسوی اظهاركرد: در پرونده دوم نیز به جرم دو نفر رسیدگی شد که جرم یکی از آنها مشارکت در نگهداری سه کیلو و 102 گرم هروئین، کراک و شیشه و دیگری نیز به جرم مشارکت در نگهداری دو کیلو و 783 گرم هروئین، کراک و شیشه دهم بهمن ماه 89 دستگیر شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان شهرکرد افزود: اجرای حکم اعدام این سه مجرم نشان از عزم جدی قوه قضايیه در برخورد با مجرمان مواد مخدر است.