سفر دوست و هم حزبی رئیس جمهور جدید فرانسه به ایران

نخست وزیر اسبق و سوسیالیست فرانسه برای دیدار با مقامات جمهوری اسلامی ایران وارد تهران شده است.

به گزارش مهر، میشل روکار نخست وزیر اسبق فرانسه و از نزدیکان اولاند رئیس جمهور جدید فرانسه است که در سفری غیر رسمی به تهران سفر کرده است.

روکار همچنین از هم حزبی های اولاند نیز به شمار می رود.

وی در سال های 1988 تا 1991 نخست وزیر فرانسه بوده است.

نخست وزیر پیشین فرانسه امروز با علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو خواهد کرد.

هدف از سفر روکار به ایران تسهیل روابط ایران و فرانسه عنوان شده و با تغییر رئیس جمهور فرانسه ، سفر یکی از نزدیکان رئیس جمهور جدید این کشور به ایران حائز اهمیت است.