شناسايي كاربران اينترنت با كارت هوشمندملي
فارس: رییس سازمان ثبت احوال کشور گفت: وجود امضای دیجیتال در کارت‌های هوشمند ملی، به شناسایی افراد در فضای مجازی کمک می‌کند.

محمدناظمی اردکانی درنشست رییس، معاونین و مدیران سازمان ثبت احوال با مدیر عامل شرکت UPGODE با ارائه گزارشی درمورد تاریخچه سازمان ثبت احوال کشور و اسناد هویتی مردم ایران گفت: سازمان ثبت احوال یکی از سازمانهای پرسابقه است و تاسیس آن به حدود 100 سال پیش برمی‌گردد.

ناظمی اردکانی، ثبت به موقع وقایع حیاتی چهارگانه و ثبت دقیق کد پستی، صدور اسناد هویتی برای ایرانیان و تولید و نشر آمار و اطلاعات جمعیتی را از مهمترین وظایف این سازمان عنوان کرد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر شناسنامه و کارت ملی اسنادی برای شناسایی هویت ایرانیان است، گفت: پروژه کارت هوشمند ملی دردست اقدام است.

رییس سازمان ثبت احوال افزود: در کارتهای هوشمند ملی، امضاء دیجیتال وجود دارد که به شناسایی افراد در فضای مجازی کمک می‌کند.

ناظمی اردکانی اظهار کرد: در کارتهای قدیم و جدید هر فرد یک شماره ملی دارد که از طریق آن شماره در فضای مجازی شناسایی و مشخصاتش احراز می‌شود.

وی تصریح کرد: در حال حاضر تمام دستگاه‌های اداری و اجرایی کشور که خدمات شهروندی ارائه می‌دهند اسنادشان از طریق شماره ملی مشخص می‌شود.

در ادامه مدیر عامل شرکت UPGODE به ارائه گزارش خود پرداخت و گفت: امروزه بخش ID(داده‌های شناسایی) یکی از مهمترین مسائل در هر کشوری است.

وی افزود: ID فقط مربوط به خود فرد نمی‌شود بلکه مجموع اسناد هویتی، محصولات و خدماتی که شخص دریافت می‌کند مفهوم واقعی ID خواهد بود.