فراخوان يادداشت؛ نقش و وظایف روابط‌عمومی در تحقق شعار سال 1391
  پیام گستران اندیشه نوشت:

نام گذاري سال در واقع يك نوع هدف گذاري براي سياست ها، برنامه ها و اجراي امور براي آينده كشور است. اين يادداشت ها در پايگاه اينترنتي گروه مشاوران " پيام گستران انديشه" به آدرس http://pgac.ir از تاريخ 10/3/91 به مرور منتشر مي شود.
در اين بين هميشه شاهد آن بوده ايم كه مقامات و افراد مختلف جامعه عنوان مي دارند نبايد با نام سال؛ شعاري و كليشه اي برخورد كرد و در واقع نبايد به چاپ بنر و بروشور و برگزاري همايش و سمينار بسنده كنيم.

و معمولا انگشت اتهام در اين گونه فعاليت ها به سمت روابط عمومي هاست و به بهانه هاي مختلف روابط عمومي ها  متهم به برخورد شعار گونه با نام سال مي شوند.

قطعا اگر فعال رسانه اي ، كارگزار روابط عمومي و يا از دانشجويان و علاقه مندان علوم ارتباطات اجتماعي باشيد تجربه مورد عنوان شده را داشته ايد.

شعار امسال «توليد ملى، حمايت از كار و سرمايه‌ى ايرانى »  است و از آنجايي كه پيام گستران انديشه عقيده دارد "ارتباطات محور توسعه است" بر آن شديم تا از ماهيت و حيثيت روابط عمومي ها دفاع كنيم و در واقع يك نوع نقشه راهي را توسط اساتيد و فعالين حوزه روابط عمومي براي سازمان ها و علاقه مندان تدوين نماييم.

لذا خواهشمند است مقالات و يادداشت هاي(كوتاه يا بلند) خود را با عنوان " نقش روابط عمومي در تحقق شعار سال" همراه با معرفي اجمالي نويسنده و يك قطعه عكس تا تاريخ 30/03/1391 به آدرس info@pgac.com ارسال و يا در بخش ارتباط با ما سايت پيام گستران انديشه به آدرس http://pgac.ir  قرار دهيد.

لازم به ذكر است اين يادداشت ها در پايگاه اينترنتي گروه مشاوران " پيام گستران انديشه" به آدرس http://pgac.ir   از تاريخ 10/3/91 به مرور منتشر شده و در پايان تير ماه به صورت مجموعه مقالاتي با همين عنوان  و به نام نويسندگان محترم به صورت كتاب تدوين و در اختيار شركت كنندگان محترم، اساتيد و دانشجويان روابط عمومي قرار خواهد گرفت.

باشد كه انشاالله در راستاي پيشرفت و تعالي كشور موثر باشيم.