بروز اختلال در 4 مرکز مخابراتی تهران

عملیات کابل برگردان در تهران و کرج ارتباط تلفنی مشترکان 4 مرکز مخابراتی را حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال مواجه خواهد کرد.

به گزارش مهر، عملیات کابل برگردان با هدف توسعه در مرکز مخابرات شهید کاظمی از فردا 15 خردادماه و در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص) (فردیس 2) در محدوده مخابرات البرز و در مراکز مخابرات سیدالشهداء (ع) و محمدیه سپیدار (توابع رباط کریم) از تاریخ 16 خردادماه آغاز می شود.
 
با اجرای عملیات مذکور ارتباط تلفنی مشترکان در مرکز مخابرات شهید کاظمی با پیش شماره های 3280 الی 3282 در محدوده خیابانهای شهید صدوقی، بسیج و زیرگذر اتوبان حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.

در مرکز مخابرات خاتم الانبیاء (ص) (فردیس 2) نیز مشترکان دارای پیش شماره های 3660 الی 3666 از ساعت 23 پانزدهم خرداد به مدت 8 ساعت در ارتباط تلفنی خود با اختلال مواجه می شوند.
 
ارتباط تلفنی مشترکان مرکز مخابرات سیدالشهداء (ع) با پیش شماره های 5513، 5514، 5517 و 5570 الی 5579 در محدوده خیابانهای شهید فتحی، شهید سهراب برزو، کوچه های شهید خطیبی و معمار زیارتی نیز حداکثر به مدت 72 ساعت با اختلال همراه است.
 
با اجرای عملیات کابل برگردان ارتباط دیتای مشترکان مرکز مخابرات محمدیه سپیدار (توابع رباط کریم) از ساعت 23 شانزدهم خرداد به مدت 3 ساعت دچار اختلال می شود.