تظاهرات همجنس‌گرایان در مسکو برای ۱۰۰ سال ممنوع شد

فارس: در شرایطی که امروز تل‌آویو شاهد واقعه‌ای شنیع تحت عنوان تظاهرات همجنس‌گرایان است، مقامات شهرداری مسکو اعلام کرده‌اند که چنین تظاهراتی در این شهر دست‌کم برای ۱۰۰ سال آینده ممنوع است.

به گزارش راشاتودی، پیش‌تر، دادگاه منطقه "تورسکوف" اعلام کرده بود که تصمیم شهرداری مسکو مبنی بر ممنوعیت تجمعات عمومی که از آنها بتوان به عنوان تظاهرات همجنس‌گرایان یاد کرد، بین مارس 2012 تا 2112، قانونی است.

یکی از سازمان‌دهندگان تظاهرات همجنس‌گرایان می‌گوید که به دادگاهی دیگر شکایت کرده و اگر به نتیجه نرسد، کار را به دادگاه حقوق بشر اروپا خواهد کشاند. البته وی اذعان کرده که هرگز انتظار نداشته مقامات مسکو به همجنس‌گرایان چنین اجازه‌ای بدهند اما این گروه به دنبال آن بوده است تا با به‌دست آوردن بهانه‌ای چون مخالفت با برگزاری تظاهرات، کار را به دادگاه حقوق بشر اروپا بکشد.

پیش‌تر در اوایل ژوئن، یک گروه 70 نفره از همجنس‌گرایان که خود را اقلیت جنسی می‌خوانند، تظاهراتی غیرقانونی را برگزار کردند. این تظاهرات دو ساعت به طول انجامید.

گروه‌هایی که خود را گروه‌های حقوق بشری نامیده‌اند، تصمیم شهرداری مسکو را مورد انتقاد شدید قرار داده‌اند. امسال دولت روسیه کمپینی را علیه تبلیغات همجنس‌گرایان آغاز کرده است. برخی نمایندگان دومای روسیه قصد دارند تا قانونی مشابه را برای تمام روسیه به تصویب برسانند. اخیرا دو همجنس‌گرا هم که نزدیک یک مهد کودک پوستری را تحت عنوان "همجنس‌باز بودن امری طبیعی است" بلند کرده بودند، به دادگاه کشیده شدند.

در شرایطی که پدیده شنیع همجنس‌گرایی در اروپا رو به اوج گرفتن است، اقدام مقامات روسی در مقابله با آن در قاره سبز، منحصر به‌فرد محسوب می‌شود.