اینترپل حکم پیگرد ویژه خاوری را صادر کرد
قاضی سراج از صدور حکم پیگرد ویژه خاوری از سوی اینترپل (پلیس بین الملل) خبر داد.

به گزارش فارس، قاضی سراج گفت: حکم پیگرد ویژه خاوری صادر شده است.

وی بیان داشت: دستور وانتد قرمر (تحت تعقیب ویژه) از سوی اینترپل برای خاوری صادر شده است.