یک جنگل مصنوعی در سنگاپور (عکس)


جنگل جدید مصنوعی سنگاپور علاوه بر داشتن گیاهان گرمسیری، سرخسهای بالارونده و منظره ای جذاب، در کنار آب قرار دارد و دربرگیرنده نخستین درختان مکانیکی جذب انرژی خورشیدی است که 50 متر ارتفاع دارند.

به گزارش مهر، این جنگل دارای 18 ابر درخت مصنوعی است که انرژی خورشید جذب می کنند و چون صفحات خورشیدی و مجرای تخلیه هوا برای محفظه های مجاور و جمع کردن آب باران عمل می کند.

11 درخت این جنگل به منظور ایجاد نیروی برق با صفحات فوتو ولتائیک مجهز شده که نور خورشید را به برق تبدیل کند، عملکردی که می تواند فناوری نور و آب رسانی کمکی را در منطقه حفاظت شده فراهم کند.

  جنگل مصنوعی

ورود به قسمت اعظم این پارک یک کیلومتری آزاد است و فضای بزرگی برای بازدیدکنندگان تا دو ساعت پس از نیمه شب درنظر گرفته شده است

جنگل مصنوعی

در مقایسه با محیط زیست شهری پر از آسمان خراش ها و ساختمان های بلند سنگاپور، این باغ بخشی از استراتژی کلی دولت این کشور برای تبدیل سنگاپور به "شهری در یک باغ است"

براساس گزارش تی جی دیلی، ارتفاع این درختها بین 25 تا 50 متر متغیر است و هرکدام از آنها گلها و گیاهان مختلف گرمسیری را به نمایش گذاشته اند که از روی بدنه فلزی آنها بالا رفته است.

این درختان همچنین تقلیدی از همتایان خود در جذب و انتشار گرما هستند و برای افرادی که وارد جنگل می شوند سایه مورد نیاز را در گرمای هوای سنگاپور تأمین می کنند. 

جنگل مصنوعی

پلهای هوایی این باغ به بازدید کنندگان این امکان را می دهد که فضای سبز را از ارتفاع تماشا کنند

این کشور امیدوار است با توسعه این پارک به عنوان یک نقطه اکو- توریسم دیگر به جای ایجاد یک مرکز خرید تعهد خود را به ثبات پذیری نشان داده و همچنین گلها و گیاهان زیبایی را از سراسر جهان به نمایش بگذارد.

قرار است این پارک که وسعت آن یک کیلومتر مربع است به طور رسمی روز 29 ژوئن ( 9 تیرماه) افتتاح شود. کار ساخت این باغ هفت سال به طول انجامیده است.

در مقایسه با محیط زیست شهری پر از آسمان خراش ها و ساختمان های بلند سنگاپور، این باغ بخشی از استراتژی کلی دولت این کشور برای تبدیل سنگاپور به "شهری در یک باغ است."

جنگل مصنوعی

انرژی خورشیدی جمع شده طی روز از طریق این ابردرختان شب هنگام انرژی برق و نورهای باغ را تأمین می کند