وزير بهداشت: افزايش 20 درصدی تعرفه‌ها كافی نبود
وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي گفت: افزايش 20 درصدي تعرفه‌ها علامت آن است كه حتما كسري پنهاني در اعتبارات خواهيم داشت.
 
به گزارش ایسنا، دكتر مرضيه وحيد دستجردي در پاسخ به اين سوال كه آيا رشد 20 درصدي تعرفه‌ها پاسخگوي نيازهاي حوزه درمان كشور خواهد بود يا خير؟ گفت: با توجه به نرخ تورم در كشور، اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و هزينه‌هاي ناشي از آن و همچنين با توجه به اين كه تورم در بخش درمان همواره بيشتر از تورم در بخش عمومي كشور است، برآورد وزارت بهداشت براي افزايش تعرفه‌ها رشد 25 درصدي بود كه بر روي آن هم پافشاري كرديم اما در نهايت با توجه به مسايل مطرح در اين زمينه، با افزايش 20 درصدي توافق شد.
 
دستجردي افزود: سال گذشته پيشنهاد وزارت بهداشت براي افزايش تعرفه‌هاي تشخيصي – درماني، رشد 23 درصدي بود اما نهايتا افزايش 9 درصدي تصويب شد. امسال نيز پيشنهاد افزايش 25 درصدي وزارت بهداشت به 20 درصد تبديل شد در مجموع سال گذشته و سال‌هاي قبل از آن كسري‌هاي پنهاني از اينگونه داشتيم كه امسال هم همين طور خواهد شد.
 
وزير بهداشت با بيان اينكه كسري‌هاي اعتبارات وزارت بهداشت در سال گذشته و سال‌هاي پيش از آن زياد بود، گفت: اين كسري‌هاي اعتباري سال به سال روي هم تلنبار مي‌شوند و فشار ناشي از آن به دانشگاه‌هاي علوم پزشكي وارد مي‌شود.