سكوريت، شيشه مورد علاقه سارقان

استفاده از شيشه سكوريت علاوه بر محاسني نظير زيبايي و نورگيري به ويژه در مغازهاي كوچك معايبي نيز دارد كه سارقان را علاقمند خود كرده، اما راه پيشگيري سرقت از مغازه‌هاي داراي شيشه سكوريت كه اين‌روزها آمار آن نيز روبه افزايش است، چيست؟

به گزارش ايسنا، با توجه به سير صعودي وقوع سرقت از مغازه‌هاي داراي در و پنجره از جنس شيشه سكوريت به شيوه‌هاي مختلف لازم است مالكان اين واحدهاي صنفي مواردي را به منظور پيشگيري از اين‌گونه سرقت‌ها مدنظر داشته باشند.

بررسي كارشناسان پليس بيانگر اين است كه اغلب مغازه‌داران و كسبه برابرعرف متداول در بازار به هنگام ظهر براي انجام فريضه نماز، استراحت و صرف نهار، تنها به بستن در شيشه‌اي سكوريت اكتفا كرده و از كشيدن كركره و قرار دادن حفاظ‌هاي فلزي و زدن قفل پشت آن خودداري مي‌كنند كه اين اقدام آنان زمينه‌هاي لازم را براي سرقت سارقان از اينگونه مغازه‌ها فراهم مي‌كند. پس اين افراد بايد به هنگام تعطيلي موقت نيز نسبت به رعايت نكات ايمني اقدام و در صورت مجهزبودن واحد صنفي به دزدگير آن را فعال كنند.

همچنين كسبه و مالكاني كه در واحدهاي صنفي آنان از شيشه سكوريت استفاده شده‌ است بايد توجه داشته باشند كه سارقان با ابزار ساده‌اي همچون پيچ گوشتي بدون برجاي گذاشتن هيچگونه آثاري در صحنه جرم، مبادرت به سرقت از اين اماكن مي‌كنند، بنابراين بايد در طراحي و نصب در نيز طوري عمل شود كه اين امكان به حداقل برسد.

به گزارش ايسنا، با توجه به اينكه سرقت به اين روش تازگي نداشته و كليه عوامل اجرايي به آن وقوف كامل دارند، بنابراين بايد ضمن هشدار به كسبه و مغازه‌‌داران در خصوص اين شگرد سارقان براي سرقت، آنان بايد قبل از ترك مغازه اقدام به كشيدن كركره، قرار دادن حفاظ فلزي و زدن قفل كنند.