ایران از دریچه نگاه رویترز(تصاویر)
عصر ایران - خبرگزاری رویترز با انتشار یک آلبوم تصویری به نام " ایران از درون " عکس هایی از ایران را از دریچه نگاه خود به تصویر کشیده است.