سرپرست اداره کل مطبوعات خارجی وزارت ارشاد معرفی شد

محمدناصر حقیقت، سرپرست اداره کل مطبوعات خارجی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شد.

به گزارش ایسنا، محمدجعفر محمد‌زاده، معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، گفت: طی حکمی محمدناصر حقیقت به‌عنوان سرپرست اداره کل رسانه‌های خارجی معرفی شده است و فعالیت‌های این اداره تحت نظارت او خواهد بود.

او ادامه داد: این اداره پرفروغ‌تر و موفق‌تر از قبل به فعالیت خود ادامه خواهد داد.

محمدجواد آقاجری، مدیرکل پیشین اداره کل رسانه‌های خارجی، یک‌ماه پیش از سمت خود در این وزارتخانه استعفا داد و در این مدت، محمدزاده شخصا سرپرستی این اداره را برعهده داشت.