طرح سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه ارسال شد
یکی از طراحان سئوال از رئیس جمهور از قانع نشدن طراحان از پاسخ های وزیران اقتصاد و صنعت معدن و تجارت و رئیس کل بانک مرکزی و ارسال سئوال از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.

به گزارش مهر، نادر قاضی پور گفت: سؤال نمایندگان از رئیس جمهور امروز در جلسه مشترک طراحان در کمیسیون تلفیق بررسی شده و درباره پاسخهای نمایندگان رئیس جمهور در این جلسه توضیحاتی ارائه شد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: طراحان سئوال اعلام کردند که پاسخ‌های نمایندگان رئیس جمهور را قانع‌کننده نمی‌دانند.

وی تاکید کرد: سئوال نمایندگان از رئیس جمهور به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارسال شد.

یکشنبه هفته جاری وزیر صنعت معدن تجارت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی از سوی رئیس جمهور برای پاسخگویی به سئوالات طراحان در خصوص ما به تفاوت قیمت ارز در کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی حاضر شدند.

بر اساس اظهارات حیدر پور نماینده مردم شهرضا که به نمایندگی از طراحان سئوال در این جلسه حضور یافته بود نمایندگان از پاسخ های وزرا قانع نشدند.
 
امروز قرار بود طراحان سئوال از رئیس جمهور در خصوص ارسال یا عدم ارسال این سئوال به هیئت رئیسه تصمیم گیری کنند.
 
طرح سئوال از رئیس جمهور با 102 امضا 19 مهرماه درباره مسائل ارزی، واردات گندم و خودرو به هیئت رئیسه مجلس تقدیم شد و هیئت رئیسه نیز کمیسیون برنامه و بودجه را به عنوان بررسی کننده این سئوال تعیین کرد.