ادعاي ديپلمات هاي غربي درباره سايت فردو

ديپلمات هاي غربي مدعي شدند كه ايران نصب سانتريفيوژها در سايت هسته اي فردو را به پايان رسانده است.

به گزارش کیهان، خبرگزاري رويترز در اين باره گزارش داد: ديپلمات ها گفتند كه با توجه به آن چه شنيده اند ايران حدود 640 سانتريفيوژ آخر از 2800 سانتريفيوژ برنامه ريزي شده را در سايت فردو نصب كرده است اما آن ها را راه اندازي نكرده است.

براساس اين گزارش يك ديپلمات غربي گفت: تا جايي كه مي دانم آن ها همه سانتريفيوژها را در آن جا (فردو) نصب كرده اند.

ديپلمات ديگري گفت كه به عقيده وي نيز سانتريفيوژها در جاي شان قرار گرفته اند، اما لوله كشي و ساير اقدامات مقدماتي لازم براي راه اندازي آن ها هنوز تكميل نشده است.

رويترز در ادامه گزارش خود نوشت: ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي هنوز واكنشي نسبت به اين ادعاها نشان نداده اند. انتظار مي رود كه آژانس در اواسط ماه نوامبر گزارش بعدي خود درباره برنامه هسته اي ايران را ارائه كند.

آژانس در گزارش قبلي خود در ماه اوت اعلام كرد كه ايران تعداد سانتريفيوژهايش را در عرض سه ماه در سايت فردو دو برابر كرده است، اما ديپلمات ها گفتند كه تعداد سانتريفيوژهايي كه فعال هستند (700 سانتريفيوژ) تغييري نكرده است.

يكي از ديپلمات ها در اين باره گفت: آخرين باري كه شنيدم به من گفته شد كه سانتريفيوژهايي كه به تازگي نصب شده اند راه اندازي نشده اند.

رويترز گزارش داد كه معلوم نيست دليل تاخير راه اندازي اين رآكتورها فني است يا سياسي و اين كه آيا سانتريفيوژهايي كه هنوز راه اندازي نشده اند براي غني سازي 5 درصد مورد استفاده قرار مي گيرند يا 20 درصد يا هر دو.