گوشت گوسفند گران می شود

رئيس اتحاديه گوشت گوسفندي از افزايش محدود قيمت گوشت گوسفند تا پايان هفته خبر داد.

ملکي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران با بيان اين مطلب گفت: قيمت گوشت گوسفند تا پايان هفته افزايش مي يابد.

وي افزود: به دليلي ذبح گوسفند در روز عيد قربان توسط مردم تا حدودي با کمبود گوشت گوسفند در بازار روبرو خواهيم شد.

وي با اشاره به اينکه با کمبود گوشت گوسفندي در بازار، قيمت اين ماده غذايي هم تا پايان هفته افزايش مي يابد اظهار داشت: البته اين افزايش قيمت مقطعي خواهد بود و دوباره بازار به حالت اول باز مي گردد.