توفان سندی به آمریکا نزدیک می شود (گزارش تصویری)
عصر ایران - توفان سهمگین "سندی" با عبور از آمریکای مرکزی ، صبح روز سه شنبه سواحل شرقی آمریکا و از جمله شهرهای نیویورک را در برخواهد گرفت. شهرهای واقع در سواحل شرقی آمریکا از جمله نیویورک برای کسب آمادگی رویارویی با توفان، تعطیل شده اند و مردم و مسؤولان در حال ایمن سازی هستند. این توفان در مسیر حرکت به سمت سواحل شرقی آمریکا، خسارت هایی را در کشورهای آمریکای مرکزی مانند کوبا و هائیتی به دنبال داشت. به دلیل نزدیک شدن زمان رویارویی با توفان سندی از عصر دیروز به وقت محلی شهر نیویورک و از جمله مدارس و مترو تعطیل شده است. مقامات از مردم خواسته اند از خانه های خود بیرون نیایند. شهردار نیویورک گفته است مردم برای 10 روز خود غذا و کالای ضروری تهیه کنند.


خسارت های توفان سندی در هائیتی
خسارت توفان سندی در کوباکشور باهاماس در آمریکای مرکزی
خسارت های توفان سندی در هاییتی
توفان سندی در شهر هاوانا پایتخت کوباخسارت های توفان سندی در یکی از خیابان های کوبا در روز جمعه گذشتهرودخانه ای در هایتی به هنگام توفان سندی در روز پنجشنبه گذشته
خسارت های توفان سندی در شهر "سانتو دومینگو" پایتخت دومینیکن در آمریکای مرکزی
ساحل فلوریدا در آمریکا
ساحل فلوریدا در آمریکا
یک زن آمریکایی در واشنگتن در حال حمل کیسه شن برای کسب آمادگی برای رویارویی با توفاناستفاده از کیسه های شن برای ایمن سازی ساختمان ها در برابر توفان در نیویورک

سواحل آمریکاخودروهای امدادی در آمریکا
ایمن سازی ساحل شرقی آمریکاایمن سازی ساختمان ها  در نیویورک
ساحل شرقی آمریکاایمن ساختن ساختمان ها در شهر نیوجرسی آمریکا