نتایج یک نظرسنجی: 4 پرونده بحرانی محیط زیست ایران/ "دریاچه ارومیه" در صدر
در یک نظرسنجی ، وضعیت ناگوار دریاچه ی رو به نابودی "ارومیه" ، به عنوان بحرانی ترین پرونده زیست محیطی ایران معرفی شد.

در این نظرسنجی که توسط پایگاه تخصصی محیط زیست (زیست نیوز) انجام شد، دریاچه ارومیه ، آلودگی هوا و ریزگردها ، تخریب جنگل ها و از بین رفتن تالاب ها بحرانی ترین موضوعات زیست محیطی ایران است.

دریاچه ارومیه با 52 درصد آرا در صدر بحرانی ترین پرونده های زیست محیطی ایران

دریاچه ارومیه


  "آلودگی هوا و ریزگردها" ، با 29 درصد آرا ، در جایگاه دوم بحرانی ترین پرونده های مرتبط با محیط زیست کشورمان قرار گرفته است.

آلودگی هوا


بین رفتن جنگل ها ، با 15درصد آرا ، سومین پرونده بحرانی است.


تخریب جنگل

تخریب تالاب ها با 4درصد آرا ، چهارمین پرونده بحرانی مخیط زیست ایران است.

تالاب

زیست نیوز ، که از سال گذشته فعالیت خود را آغاز کرده است ، اوضاع محیط زیست در ایران و جهان را دیدبانی می کند.
"انتقال شیرایرانی از هند به ایران" موضوع نظرسنجی جدید این پایگاه است.