نخست وزیر لیبی کابینه فراجناحی به پارلمان معرفی کرد
نخست وزیر لیبی، با معرفی کابینه جدید به پارلمان این کشور برای کسب رأی اعتماد، اظهار داشت: این کابینه، فراجناحی و در برگیرنده اندیشه های متفاوت خواهد بود.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، علی زیدان، روز سه شنبه در پارلمان با تأکید بر اینکه تلاش کرده است تا اعضای دولت را از میان مناطق و قبایل مختلف برگزیند، افزود: مجلس باید امروز به نمایندگان رأی اعتماد دهد.

زیدان به نمایندگان گفت: ˈمن تلاش کردم ملاحظات جغرافیایی را در نظر بگیرم و از گرایش به بخش خاصی از کشور بپرهیزم. ما نمی خواهیم اشتباهات گذشته را تکرار کنیم.ˈ

زیدان، دومین نخست وزیری است که پس از سرنگونی دیکتاتور پیشین لیبی، توسط پارلمان 200 نفری این کشور منصوب می شود. نخست وزیر پیشین، به اتهام جانبداری از برخی مناطق در انتخاب وزیران، توسط همین مجلس از کار برکنار شده بود.

وی می گوید: در انتخاب همکارانش با دو جناح اصلی پارلمان، یعنی اتحاد نیروهای ملی (لیبرال ها به رهبری محمود جبریل) و حزب عدالت و قانون اساسی (شاخه سیاسی اخوان المسلمین) مشورت کرده است.

دولت آینده لیبی، وظیفه دشوار مواجهه با گروهک های مسلح و نیز بازسازی زیرساخت های کشور لیبی را برعهده خواهد داشت.

در کابینه جدید لیبی، وزیران کشور و دفاع از منطقه بن غازی انتخاب شده اند. همچنین درصورت تأیید این اعضا ازسوی پارلمان، دست کم دو وزیر از ˈمصراتهˈ، سومین شهر بزرگ لیبی خواهند بود. دو وزیر کابینه جدید لیبی نیز زن هستند.