هواپیمای مدودوف به جای مسکو در سن پترزبورگ نشست
هواپیمای ˈ دمیتری مدودوفˈ نخست وزیر روسیه روز سه شنبه در مسیر پرواز به مسکو به دلیل وضعیت نامطلوب جوی از جمله بارش تگرگ مجبور به فرود در فرودگاه سن پترزبورگ شد.

به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، ˈ ناتالیا تیماکووا ˈ سخنگوی مدودوف در بیانیه ای که در اختیار خبرگزاری های روسیه قرارداد؛ گفت :ˈ هنگام پایین آمدن هواپیمای نخست وزیر تصمیم گرفته شد که این هواپیما در یک فرودگاه جایگزین به زمین بنشیند و این هواپیما با موفقیت در سن پترزبورگ به زمین نشست . ˈ

مدودوف پس از یک دیدار کاری از شهر پرم در منطقه اورال در حال بازگشت به مسکو بود که این اتفاق رخ داد.